mp4

amirsanjoori-moje+.mp4

دانلود فایل

برش هایی از شعرخوانی امیر سنجوری در برنامه تلوزیونی "موج مثبت"

www.amirsanjoori.ir
www.amirsanjoori.persianblog.ir
www.facebook.com/amirsanjoori

لینک دانلود کپی شد لینک دانلود کپی شد